Α1 Κατηγορία

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2018-2019
Βαθμολογία στην Α1 Κατηγορία του 24ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2018-2018Πρόγραμμα Α1 Κατηγορίας (2018-2019)
* ΠΙΘΑΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
13-14/10/2018
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟSAILING EXPERIENCE
13-14/10/2018
HAAGEN DAZS BCPROJECT PLUS IKE
13-14/10/2018
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.ΦΟΙΤΗΤΕΣ
13-14/10/2018
N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥ
13-14/10/2018
ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗbye
2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
20-21/10/2018
PROJECT PLUS IKEΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
20-21/10/2018
ΦΟΙΤΗΤΕΣHAAGEN DAZS BC
20-21/10/2018
ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗN.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟ
20-21/10/2018
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΑ.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.
20-21/10/2018
SAILING EXPERIENCEbye
3η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗPROJECT PLUS IKE
3-4/11/2018
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΦΟΙΤΗΤΕΣ
3-4/11/2018
N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟSAILING EXPERIENCE
3-4/11/2018
HAAGEN DAZS BCΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥ
3-4/11/2018
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
3-4/11/2018
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟbye
4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΦΟΙΤΗΤΕΣPROJECT PLUS IKE
10-11/11/2018
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟ
10-11/11/2018
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
10-11/11/2018
SAILING EXPERIENCEΑ.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.
10-11/11/2018
ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗHAAGEN DAZS BC
10-11/11/2018
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗbye
5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΦΟΙΤΗΤΕΣ
24-25/11/2018
PROJECT PLUS IKEΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΙ
24-25/11/2018
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
24-25/11/2018
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
24-25/11/2018
HAAGEN DAZS BCSAILING EXPERIENCE
24-25/11/2018
N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟbye
6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
8-9/12//2018
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΙΦΟΙΤΗΤΕΣ
8-9/12//2018
ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗPROJECT PLUS IKE
8-9/12//2018
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟHAAGEN DAZS BC
8-9/12//2018
SAILING EXPERIENCEΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
8-9/12//2018
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.bye
7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥ
15-16/12//2018
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟ
15-16/12//2018
ΦΟΙΤΗΤΕΣΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
15-16/12//2018
PROJECT PLUS IKESAILING EXPERIENCE
15-16/12//2018
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
15-16/12//2018
HAAGEN DAZS BCbye
8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.PHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
12-13/1/2019
ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥ
12-13/1/2019
N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟHAAGEN DAZS BC
12-13/1/2019
SAILING EXPERIENCEΦΟΙΤΗΤΕΣ
12-13/1/2019
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟPROJECT PLUS IKE
12-13/1/2019
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣbye
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
19-20/1/2019
HAAGEN DAZS BCΑ.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.
19-20/1/2019
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥSAILING EXPERIENCE
19-20/1/2019
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣN.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟ
19-20/1/2019
ΦΟΙΤΗΤΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
19-20/1/2019
PROJECT PLUS IKEbye
10η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
HAAGEN DAZS BCPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
26-27/1/2019
SAILING EXPERIENCEΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
26-27/1/2019
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
26-27/1/2019
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥ
26-27/1/2019
N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟPROJECT PLUS IKE
26-27/1/2019
ΦΟΙΤΗΤΕΣbye
11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗSAILING EXPERIENCE
2-3/2/2019
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣHAAGEN DAZS BC
2-3/2/2019
ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
2-3/2/2019
PROJECT PLUS IKEΑ.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.
2-3/2/2019
ΦΟΙΤΗΤΕΣN.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟ
2-3/2/2019
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥbye

http://www.konkuri.com/tournaments/98fb6df9fc