Α1 Κατηγορία

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βαθμολογία στην Α1 Κατηγορία του 29ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2023-2024
"Γεώργιου Καρατζέτζου"


Πρόγραμμα Α1 Κατηγορίας (2023-2024)

1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΕΛΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

21/10/2023
18:00
ΑΡΚΑΔΙ BCΣΠΗΛΙ BC

22/10/2023
17:00
ΟΙΩΝΟΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

21/10/2023
21:30
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗKOUMOI BC

21/10/2023
19:45
NOBLE BCΧΟΡΕΥΤΕΣ

22/10/2023
20:30
KLADOS TOURSΦΟΙΤΗΤΕΣ

22/10/2023
18:45

2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΧΟΡΕΥΤΕΣKLADOS TOURS

04/11/2023
21:30
ΦΟΙΤΗΤΕΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

04/11/2023
18:00
KOUMOI BCNOBLE BC

05/11/2023
18:45
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ

05/11/2023
20:30
ΣΠΗΛΙ BCΟΙΩΝΟΣ

05/11/2023
17:00
ΕΛΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΑΡΚΑΔΙ BC

04/11/2023
19:45

3η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΣΠΗΛΙ BC

11/11/2023
21:30
ΟΙΩΝΟΣΕΛΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

12/11/2023
18:45
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΑΡΚΑΔΙ BC

11/11/2023
18:00
NOBLE BCΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

12/11/2023
17:00
KLADOS TOURSKOUMOI BC

12/11/2023
20:30
ΦΟΙΤΗΤΕΣΧΟΡΕΥΤΕΣ

11/11/2023
19:45

4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΣΠΗΛΙ BCNOBLE BC

18/11/2023
18:00
KOUMOI BCΦΟΙΤΗΤΕΣ

18/11/2023
19:45
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟKLADOS TOURS

19/11/2023
17:00
ΧΟΡΕΥΤΕΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

19/11/2023
18:45
ΕΛΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ

19/11/2023
20:30
ΑΡΚΑΔΙ BCΟΙΩΝΟΣ

18/11/2023
21:30

5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΦΟΙΤΗΤΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

25/11/2023
18:00
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΑΡΚΑΔΙ BC

25/11/2023
19:45
NOBLE BCΕΛΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

25/11/2023
21:30
KLADOS TOURSΣΠΗΛΙ BC

26/11/2023
20:30
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΟΙΩΝΟΣ

26/11/2023
18:45
ΧΟΡΕΥΤΕΣKOUMOI BC

26/11/2023
17:00

6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΟΙΩΝΟΣPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ

02/12/2023
18:00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΧΟΡΕΥΤΕΣ

03/12/2023
18:45
ΣΠΗΛΙ BCΦΟΙΤΗΤΕΣ

02/12/2023
19:45
ΕΛΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗKLADOS TOURS

03/12/2023
20:30
ΑΡΚΑΔΙ BCNOBLE BC

02/12/2023
21:30
KOUMOI BCΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

03/12/2023
17:00

7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
KOUMOI BCΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

09/12/2023
18:00
NOBLE BCΟΙΩΝΟΣ

09/12/2023
19:45
KLADOS TOURSΑΡΚΑΔΙ BC

09/12/2023
21:30
ΦΟΙΤΗΤΕΣΕΛΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

10/12/2023
17:00
ΧΟΡΕΥΤΕΣΣΠΗΛΙ BC

10/12/2023
18:45
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ

10/12/2023
20:30

8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)

ΟΙΩΝΟΣKLADOS TOURS

16/12/2023
18:00
ΣΠΗΛΙ BCKOUMOI BC

17/12/2023
20:30

ΕΛΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΧΟΡΕΥΤΕΣ

17/12/2023
18:45
ΑΡΚΑΔΙ BCΦΟΙΤΗΤΕΣ

17/12/2023
17:00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

16/12/2023
21:30
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗNOBLE BC

16/12/2023
19:45
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΧΟΡΕΥΤΕΣΑΡΚΑΔΙ BC

20/01/2024
18:00
KLADOS TOURSPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ

20/01/2024
21:30
ΦΟΙΤΗΤΕΣΟΙΩΝΟΣ

20/01/2024
19:45
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣNOBLE BC

21/01/2024
17:00
KOUMOI BCΕΛΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

21/01/2024
18:45
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΣΠΗΛΙ BC

21/01/2024
20:30

10η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΑΡΚΑΔΙ BCKOUMOI BC

27/01/2024
18:00
ΕΛΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

27/01/2024
19:45
ΣΠΗΛΙ BCΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

27/01/2024
21:30
ΟΙΩΝΟΣΧΟΡΕΥΤΕΣ

28/01/2024
17:00
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΦΟΙΤΗΤΕΣ

28/01/2024
18:45
NOBLE BCKLADOS TOURS

28/01/2024
20:30

11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΦΟΙΤΗΤΕΣNOBLE BC

03/02/2024
18:00
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣKLADOS TOURS

04/02/2024
20:30
ΧΟΡΕΥΤΕΣPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ

04/02/2024
18:45
KOUMOI BCΟΙΩΝΟΣ

04/02/2024
17:00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΡΚΑΔΙ BC

03/02/2024
19:45
ΣΠΗΛΙ BCΕΛΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

03/02/2024
21:30
https://challonge.com/8zhq02w7/
.