Α1 Κατηγορία

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2018-2019
Βαθμολογία στην Α1 Κατηγορία του 24ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2018-2018
Ομάδα
Βαθμολογία
Παιχν.
Επίθεση
Άμυνα
Διαφορά
1
HAAGEN DAZS BC
8
4
256
201
55
2
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.
6
3
205
186
19
3
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
6
4
238
212
26
4
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
6
4
191
228
-37
5
SAILING EXPERIENCE
5
3
177
174
3
6
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥ
5
4
224
250
-26
7
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
4
2
157
96
61
8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
4
3
194
215
-21
9
N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟ
4
4
242
273
-31
10
ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
3
2
122
134
-12
11
PROJECT PLUS IKE
3
3
132
169
-37

Πρόγραμμα Α1 Κατηγορίας (2018-2019)
* ΠΙΘΑΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
66 - 37
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟSAILING EXPERIENCE
50 - 53
HAAGEN DAZS BCPROJECT PLUS IKE
56 - 50
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.ΦΟΙΤΗΤΕΣ
65 - 55
N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥ
59 - 68
ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗbye
2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
59 - 91
PROJECT PLUS IKEΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
42 - 50
ΦΟΙΤΗΤΕΣHAAGEN DAZS BC
49 - 59
ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗN.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟ
68 - 63
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΑ.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.
59 - 65
SAILING EXPERIENCEbye
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗPROJECT PLUS IKE
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
ΗΜΕΡ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΦΟΙΤΗΤΕΣ
48 - 71
N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟSAILING EXPERIENCE
49 - 52
HAAGEN DAZS BCΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥ
70 - 48
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
2/12/2018
19:45
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟbye
ΦΟΙΤΗΤΕΣPROJECT PLUS IKE
63 - 40
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟ
καν. 61-61
α'παρ. 68-68
β'παρ.  85-71
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
49 - 56
SAILING EXPERIENCEΑ.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.
72 - 75
ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗHAAGEN DAZS BC
54 - 71
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗbye
5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΦΟΙΤΗΤΕΣ
25/11/2018
16:15
PROJECT PLUS IKEΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΙ
24/11/2018
19:00
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
25/11/2018
19:45
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
24/11/2018
20:45
HAAGEN DAZS BCSAILING EXPERIENCE
25/11/2018
18:00
N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟbye
6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
8/12/2018
19:00
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΙΦΟΙΤΗΤΕΣ
9/12/2018
19:00
ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗPROJECT PLUS IKE
9/12/2018
15:30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟHAAGEN DAZS BC
9/12/2018
17:15
SAILING EXPERIENCEΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
8/12/2018
17:30
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.bye
7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥ
16/12/2018
16:15
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟ
16/12/2018
19:45
ΦΟΙΤΗΤΕΣΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
16/12/2018
18:00
PROJECT PLUS IKESAILING EXPERIENCE
15/12/2018
17:30
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
15/12/2018
19:00
HAAGEN DAZS BCbye
8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.PHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
12-13/1/2019
ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥ
12-13/1/2019
N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟHAAGEN DAZS BC
12-13/1/2019
SAILING EXPERIENCEΦΟΙΤΗΤΕΣ
12-13/1/2019
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟPROJECT PLUS IKE
12-13/1/2019
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣbye
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
19-20/1/2019
HAAGEN DAZS BCΑ.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.
19-20/1/2019
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥSAILING EXPERIENCE
19-20/1/2019
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣN.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟ
19-20/1/2019
ΦΟΙΤΗΤΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
19-20/1/2019
PROJECT PLUS IKEbye
10η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
HAAGEN DAZS BCPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
26-27/1/2019
SAILING EXPERIENCEΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
26-27/1/2019
Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
26-27/1/2019
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥ
26-27/1/2019
N.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟPROJECT PLUS IKE
26-27/1/2019
ΦΟΙΤΗΤΕΣbye
11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗSAILING EXPERIENCE
2-3/2/2019
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣHAAGEN DAZS BC
2-3/2/2019
ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
2-3/2/2019
PROJECT PLUS IKEΑ.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C.
2-3/2/2019
ΦΟΙΤΗΤΕΣN.R.G. SPORTS ΡΕΘΥΜΝΟ
2-3/2/2019
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥbye

http://www.konkuri.com/tournaments/98fb6df9fc