Α1 Κατηγορία

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βαθμολογία στην Α1 Κατηγορία του 26ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2020-2021


Πρόγραμμα Α1 Κατηγορίας (2020-2021)
1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
HMEP.
KLADOS TOURSNAFPIGIO
HMEP.
ΦΟΙΤΗΤΕΣΣΠHΛΙ BC
HMEP.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗBEST FOR
HMEP.
KOUMOI RETHYMNOY BC - MARMALBEST CAR
HMEP.
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗHAAGEN DAZS BC
HMEP.

2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
KLADOS TOURSΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
HMEP.
ΣΠHΛΙ BCΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
HMEP.
NAFPIGIOΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
HMEP.
BEST CARΦΟΙΤΗΤΕΣ
HMEP.
BEST FORPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
HMEP.
HAAGEN DAZS BCKOUMOI RETHYMNOY BC - MARMAL
HMEP.
3η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΣΠHΛΙ BC
HMEP.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗKLADOS TOURS
HMEP.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣBEST CAR
HMEP.
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗNAFPIGIO
HMEP.
ΦΟΙΤΗΤΕΣHAAGEN DAZS BC
HMEP.
KOUMOI RETHYMNOY BC - MARMALBEST FOR
HMEP.
4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
HMEP.
BEST CARΣΠHΛΙ BC
HMEP.
KLADOS TOURSPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
HMEP.
HAAGEN DAZS BCΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
HMEP.
NAFPIGIOKOUMOI RETHYMNOY BC - MARMAL
HMEP.
BEST FORΦΟΙΤΗΤΕΣ
HMEP.
5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟBEST CAR
HMEP.
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
HMEP.
ΣΠHΛΙ BCHAAGEN DAZS BC
HMEP.
KOUMOI RETHYMNOY BC - MARMALKLADOS TOURS
HMEP.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣBEST FOR
HMEP.
ΦΟΙΤΗΤΕΣNAFPIGIO
HMEP.
6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
HMEP.
HAAGEN DAZS BCBEST CAR
HMEP.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗKOUMOI RETHYMNOY BC - MARMAL
HMEP.
BEST FORΣΠHΛΙ BC
HMEP.
KLADOS TOURSΦΟΙΤΗΤΕΣ
HMEP.
NAFPIGIOΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
HMEP.
7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟHAAGEN DAZS BC
HMEP.
KOUMOI RETHYMNOY BC - MARMALPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
HMEP.
BEST CARBEST FOR
HMEP.
ΦΟΙΤΗΤΕΣΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
HMEP.
ΣΠHΛΙ BCNAFPIGIO
HMEP.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣKLADOS TOURS
HMEP.
8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
KOUMOI RETHYMNOY BC - MARMALΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
HMEP.
BEST FORHAAGEN DAZS BC
HMEP.
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΦΟΙΤΗΤΕΣ
HMEP.
NAFPIGIOBEST CAR
HMEP.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
HMEP.
KLADOS TOURSΣΠHΛΙ BC
HMEP.
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟBEST FOR
HMEP.
ΦΟΙΤΗΤΕΣKOUMOI RETHYMNOY BC - MARMAL
HMEP.
HAAGEN DAZS BCNAFPIGIO
HMEP.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
HMEP.
BEST CARKLADOS TOURS
HMEP.
ΣΠHΛΙ BCΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
HMEP.
10η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΦΟΙΤΗΤΕΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
HMEP.
NAFPIGIOBEST FOR
HMEP.
KOUMOI RETHYMNOY BC - MARMALΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
HMEP.
KLADOS TOURSHAAGEN DAZS BC
HMEP.
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗΣΠHΛΙ BC
HMEP.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗBEST CAR
HMEP.
11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟNAFPIGIO
HMEP.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΦΟΙΤΗΤΕΣ
HMEP.
BEST FORKLADOS TOURS
HMEP.
ΣΠHΛΙ BCKOUMOI RETHYMNOY BC - MARMAL
HMEP.
HAAGEN DAZS BCΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
HMEP.
BEST CARPHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
HMEP.
http://www.konkuri.com/tournaments/a09e76497a