Α2 - Α'

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Α' Ομίλου 2018-2019
Βαθμολογία στην Α2 Κατηγορίας Α' Ομίλου του 24ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2018-2019

Πρόγραμμα Α2 Κατηγορίας Α' Ομίλου (2018-2019)
* ΠΙΘΑΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
6/10/2018
16:30
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟPLATANOS TOURS
7/10/2018
18:30
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΑΨΩΔΙΑ
7/10/2018
16:45
KLADOS TOURSΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
7/10/2018
12:00
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ
7/10/2018
20:15
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
6/10/2018
19:45
2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙΑΤΡΟΙ
13-14/10/2018
ΡΑΨΩΔΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
13-14/10/2018
PLATANOS TOURSKLADOS TOURS
13-14/10/2018
ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
13-14/10/2018
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
13-14/10/2018
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
13-14/10/2018
3η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙΡΑΨΩΔΙΑ
3-4/11/2018
KLADOS TOURSΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
3-4/11/2018
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΤΡΑΠΕΖΕΣ
3-4/11/2018
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.PLATANOS TOURS
3-4/11/2018
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
3-4/11/2018
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
3-4/11/2018
4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
KLADOS TOURSΙΑΤΡΟΙ
17-18/11/2018
ΤΡΑΠΕΖΕΣΡΑΨΩΔΙΑ
17-18/11/2018
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
17-18/11/2018
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
17-18/11/2018
PLATANOS TOURSΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
17-18/11/2018
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
17-18/11/2018
5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙΤΡΑΠΕΖΕΣ
24-25/11/2018
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.KLADOS TOURS
24-25/11/2018
ΡΑΨΩΔΙΑΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
24-25/11/2018
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
24-25/11/2018
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
24-25/11/2018
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥPLATANOS TOURS
24-25/11/2018
6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΙΑΤΡΟΙ
1-2/12/2018
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΤΡΑΠΕΖΕΣ
1-2/12/2018
KLADOS TOURSΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
1-2/12/2018
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΡΑΨΩΔΙΑ
1-2/12/2018
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1-2/12/2018
PLATANOS TOURSΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
1-2/12/2018
7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
15-16/12/2018
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
15-16/12/2018
ΤΡΑΠΕΖΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
15-16/12/2018
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥKLADOS TOURS
15-16/12/2018
ΡΑΨΩΔΙΑPLATANOS TOURS
15-16/12/2018
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
15-16/12/2018
8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΙΑΤΡΟΙ
19-20/1/2019
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
19-20/1/2019
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
19-20/1/2019
PLATANOS TOURSΤΡΑΠΕΖΕΣ
19-20/1/2019
KLADOS TOURSΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
19-20/1/2019
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΡΑΨΩΔΙΑ
19-20/1/2019
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
2-3/2/2019
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
2-3/2/2019
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑPLATANOS TOURS
2-3/2/2019
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
2-3/2/2019
ΤΡΑΠΕΖΕΣΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
2-3/2/2019
ΡΑΨΩΔΙΑKLADOS TOURS
2-3/2/2019
10η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΙΑΤΡΟΙ
9-10/2/2019
PLATANOS TOURSΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
9-10/2/2019
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
9-10/2/2019
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
9-10/2/2019
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΡΑΨΩΔΙΑ
9-10/2/2019
KLADOS TOURSΤΡΑΠΕΖΕΣ
9-10/2/2019
11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙPLATANOS TOURS
16-17/2/2019
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
16-17/2/2019
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
16-17/2/2019
ΡΑΨΩΔΙΑΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
16-17/2/2019
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑKLADOS TOURS
16-17/2/2019
ΤΡΑΠΕΖΕΣΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
16-17/2/2019

http://www.konkuri.com/tournaments/22ba35f09a