Α2 - Α'

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Α' Ομίλου 2018-2019
Βαθμολογία στην Α2 Κατηγορίας Α' Ομίλου του 24ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2018-2019
Ομάδα
Βαθμολογία
Επίθεση
Άμυνα
Διαφορά
1
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
6
3
126
115
2
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
5
3
157
111
3
ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5
3
192
155
4
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
5
3
158
134
5
PLATANOS TOURS
5
3
148
124
6
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
5
3
109
101
7
ΙΑΤΡΟΙ
5
3
158
151
8
KLADOS TOURS
4
3
159
152
9
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
4
3
132
138
10
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
4
3
145
176
11
ΡΑΨΩΔΙΑ
3
3
129
167
12
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
3
3
101
190

Πρόγραμμα Α2 Κατηγορίας Α' Ομίλου (2018-2019)
* ΠΙΘΑΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
58 - 54
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟPLATANOS TOURS
47 - 65
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΑΨΩΔΙΑ
53 - 43
KLADOS TOURSΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
καν. 56-56
παρ. 60-64
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ
32 -82
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
30 - 24
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙΑΤΡΟΙ
54 - 48
ΡΑΨΩΔΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
43 - 62
PLATANOS TOURSKLADOS TOURS
44 - 36
ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
42 - 37
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
52 - 55
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
32 -29
ΙΑΤΡΟΙΡΑΨΩΔΙΑ
52 - 43
KLADOS TOURSΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
63 - 44
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΤΡΑΠΕΖΕΣ
42 - 33
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.PLATANOS TOURS
41 - 39
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
42 - 53
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
40 - 76
4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
KLADOS TOURSΙΑΤΡΟΙ
18/11/2018
19:00
ΤΡΑΠΕΖΕΣΡΑΨΩΔΙΑ
18/11/2018
11:30
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
17/11/2018
17:30
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
18/11/2018
13:00
PLATANOS TOURSΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
18/11/2018
16:00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
18/11/2018
17:30
5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/11/2018
14:30
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.KLADOS TOURS
24-25/11/2018
ΡΑΨΩΔΙΑΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
24/11/2018
16:00
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
25/11/2018
10:00
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
25/11/2018
11:30
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥPLATANOS TOURS
25/11/2018
14:30
6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΙΑΤΡΟΙ
1/12/2018
16:00
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΤΡΑΠΕΖΕΣ
2/12/2018
14:30
KLADOS TOURSΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
2/12/2018
13:00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΡΑΨΩΔΙΑ
2/12/2018
10:00
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1/12/2018
20:45
PLATANOS TOURSΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
1/12/2018
19:00
7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
15/12/2018
16:00
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
15/12/2018
14:30
ΤΡΑΠΕΖΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
16/12/2018
10:00
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥKLADOS TOURS
16/12/2018
13:00
ΡΑΨΩΔΙΑPLATANOS TOURS
16/12/2018
11:30
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
15/12/2018
17:30
8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΙΑΤΡΟΙ
19-20/1/2019
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
19-20/1/2019
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
19-20/1/2019
PLATANOS TOURSΤΡΑΠΕΖΕΣ
19-20/1/2019
KLADOS TOURSΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
19-20/1/2019
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΡΑΨΩΔΙΑ
19-20/1/2019
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
2-3/2/2019
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
2-3/2/2019
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑPLATANOS TOURS
2-3/2/2019
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
2-3/2/2019
ΤΡΑΠΕΖΕΣΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
2-3/2/2019
ΡΑΨΩΔΙΑKLADOS TOURS
2-3/2/2019
10η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΙΑΤΡΟΙ
9-10/2/2019
PLATANOS TOURSΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
9-10/2/2019
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
9-10/2/2019
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
9-10/2/2019
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΡΑΨΩΔΙΑ
9-10/2/2019
KLADOS TOURSΤΡΑΠΕΖΕΣ
9-10/2/2019
11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙPLATANOS TOURS
16-17/2/2019
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
16-17/2/2019
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
16-17/2/2019
ΡΑΨΩΔΙΑΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
16-17/2/2019
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑKLADOS TOURS
16-17/2/2019
ΤΡΑΠΕΖΕΣΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
16-17/2/2019

http://www.konkuri.com/tournaments/22ba35f09a