Α2 Κατηγορία

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βαθμολογία στην Α2 Κατηγορία του 28ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2022-2023
"Πάνος Μαθηνός"

Ομάδα

Βαθμολογία

Π

Επίθεση

Άμυνα

Διαφ.

1

ΟΙΩΝΟΣ / ΦΡΟΝΤ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ

10

5

241

134

107

2

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

10

5

244

186

58

3

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

9

5

269

164

105

4

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ / PHARMA FRESH

9

5

291

225

66

5

ΕΛ.ΑΣ

9

5

258

200

58

6

OLYMPIC / DELARTE

8

5

243

206

37

7

ΡΑΨΩΔΙΑ

8

5

256

269

-13

8

ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

7

5

220

234

-14

9

ΔΙΚΗΓΟΡOI

7

5

248

271

-23

10

Κ.Ρ.ΕΠΑΛ

6

5

221

269

-48

11

THINK VILLA

6

5

226

248

-22

12

L'ETOILE DU SUD*

5

5

152

212

-60

13

ΓΙΑΤΡΟΙ

5

5

177

287

-110

14

BARS ΡΕΘΥΜΝΟΥ

5

5

143

284

-141

* ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ


Πρόγραμμα Α2 Κατηγορίας (2022-2023)

1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ / PHARMA FRESHΡΑΨΩΔΙΑ
55 - 34
ΓΙΑΤΡΟΙ OLYMPIC / DELARTE
42 - 56
ΕΛ.ΑΣBARS ΡΕΘΥΜΝΟΥ
57 - 22
ΟΙΩΝΟΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣL'ETOILE DU SUD
20-0(AA)
ΔΣΡ "Χάρης Καλαϊτζάκης"THINK VILLA
38 - 60
ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣΚ.Ρ.ΕΠΑΛ
64 - 31
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
47 - 37


2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
Κ.Ρ.ΕΠΑΛΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
40 - 48
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ / PHARMA FRESH
40 - 48
THINK VILLAΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
31 - 64
L'ETOILE DU SUDΔΣΡ "Χάρης Καλαϊτζάκης"
47 - 54
BARS ΡΕΘΥΜΝΟΥΟΙΩΝΟΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
27 - 66
OLYMPIC / DELARTEΕΛ.ΑΣ
36 - 40
ΡΑΨΩΔΙΑΓΙΑΤΡΟΙ
56 - 47

3η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΟΙΩΝΟΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣOLYMPIC / DELARTE
50 - 42
ΕΛ.ΑΣΡΑΨΩΔΙΑ
52 - 54
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ / PHARMA FRESHΓΙΑΤΡΟΙ
73 - 39
ΔΣΡ "Χάρης Καλαϊτζάκης"BARS ΡΕΘΥΜΝΟΥ
48 - 37
ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣL'ETOILE DU SUD
47 - 31
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑTHINK VILLA
41 - 37
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΚ.Ρ.ΕΠΑΛ
54 - 51

4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
BARS ΡΕΘΥΜΝΟΥΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
21 - 63
THINK VILLAΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
50 - 56
L'ETOILE DU SUDΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
36 - 58
Κ.Ρ.ΕΠΑΛΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ / PHARMA FRESH
50 - 55
OLYMPIC / DELARTEΔΣΡ "Χάρης Καλαϊτζάκης"
59 - 43
ΡΑΨΩΔΙΑΟΙΩΝΟΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
44 - 50
ΓΙΑΤΡΟΙΕΛ.ΑΣ
28 - 47
5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑBARS ΡΕΘΥΜΝΟΥ
50 - 36
ΟΙΩΝΟΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣΓΙΑΤΡΟΙ
55 - 21
ΔΣΡ "Χάρης Καλαϊτζάκης"ΡΑΨΩΔΙΑ
65 - 68
ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣOLYMPIC / DELARTE
31 - 50
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ / PHARMA FRESHΕΛ.ΑΣ
60-62 παρ.
(57-57 καν.)
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥL'ETOILE DU SUD
33 - 38
Κ.Ρ.ΕΠΑΛTHINK VILLA
49 - 48

6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΓΙΑΤΡΟΙΔΣΡ "Χάρης Καλαϊτζάκης"
48 - 45
L'ETOILE DU SUDΚ.Ρ.ΕΠΑΛ
41 - 52
BARS ΡΕΘΥΜΝΟΥΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
4/2/2023
15:00
OLYMPIC / DELARTEΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
45 - 42
ΡΑΨΩΔΙΑΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
5/2/2023
13:00
THINK VILLAΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ / PHARMA FRESH
ΔΕΥΤΕΡΑ
6/2/2023
20:30
ΕΛ.ΑΣΟΙΩΝΟΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
4/2/2023
17:00
7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
THINK VILLAL'ETOILE DU SUD
HMEP.
ΔΣΡ "Χάρης Καλαϊτζάκης"ΕΛ.ΑΣ
HMEP.
ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣΓΙΑΤΡΟΙ
HMEP.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΡΑΨΩΔΙΑ
HMEP.
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥOLYMPIC / DELARTE
HMEP.
Κ.Ρ.ΕΠΑΛBARS ΡΕΘΥΜΝΟΥ
HMEP.
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ / PHARMA FRESHΟΙΩΝΟΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
HMEP.

8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΟΙΩΝΟΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣΔΣΡ "Χάρης Καλαϊτζάκης"
HMEP.
BARS ΡΕΘΥΜΝΟΥTHINK VILLA
HMEP.
OLYMPIC / DELARTEΚ.Ρ.ΕΠΑΛ
HMEP.
ΡΑΨΩΔΙΑΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
HMEP.
ΓΙΑΤΡΟΙΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
HMEP.
ΕΛ.ΑΣΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
HMEP.
L'ETOILE DU SUDΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ / PHARMA FRESH
HMEP.

9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
THINK VILLAOLYMPIC / DELARTE
HMEP.
ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣΟΙΩΝΟΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
HMEP.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΕΛ.ΑΣ
HMEP.
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΓΙΑΤΡΟΙ
HMEP.
Κ.Ρ.ΕΠΑΛΡΑΨΩΔΙΑ
HMEP.
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ / PHARMA FRESHΔΣΡ "Χάρης Καλαϊτζάκης"
HMEP.
L'ETOILE DU SUDBARS ΡΕΘΥΜΝΟΥ
HMEP.

10η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΕΛ.ΑΣΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
HMEP.
OLYMPIC / DELARTEL'ETOILE DU SUD
HMEP.
ΡΑΨΩΔΙΑTHINK VILLA
HMEP.
ΓΙΑΤΡΟΙΚ.Ρ.ΕΠΑΛ
HMEP.
BARS ΡΕΘΥΜΝΟΥΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ / PHARMA FRESH
HMEP.
ΟΙΩΝΟΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
HMEP.
ΔΣΡ "Χάρης Καλαϊτζάκης"ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
HMEP.

11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
Κ.Ρ.ΕΠΑΛΕΛ.ΑΣ
HMEP.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΔΣΡ "Χάρης Καλαϊτζάκης"
HMEP.
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΟΙΩΝΟΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
HMEP.
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ / PHARMA FRESHΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
HMEP.
THINK VILLAΓΙΑΤΡΟΙ
HMEP.
L'ETOILE DU SUDΡΑΨΩΔΙΑ
HMEP.
BARS ΡΕΘΥΜΝΟΥOLYMPIC / DELARTE
HMEP.


12η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΓΙΑΤΡΟΙL'ETOILE DU SUD
HMEP.
ΡΑΨΩΔΙΑBARS ΡΕΘΥΜΝΟΥ
HMEP.
OLYMPIC / DELARTEΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ / PHARMA FRESH
HMEP.
ΕΛ.ΑΣTHINK VILLA
HMEP.
ΟΙΩΝΟΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣΚ.Ρ.ΕΠΑΛ
HMEP.
ΔΣΡ "Χάρης Καλαϊτζάκης"ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
HMEP.
ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
HMEP.

13η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
HMEP.
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ / PHARMA FRESHΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
HMEP.
Κ.Ρ.ΕΠΑΛΔΣΡ "Χάρης Καλαϊτζάκης"
HMEP.
THINK VILLAΟΙΩΝΟΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
HMEP.
L'ETOILE DU SUDΕΛ.ΑΣ
HMEP.
BARS ΡΕΘΥΜΝΟΥΓΙΑΤΡΟΙ
HMEP.
OLYMPIC / DELARTEΡΑΨΩΔΙΑ
HMEP.

https://challonge.com/A2_2022_2023_basketrethymno