Α2 - Α' Όμιλος

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ά Όμιλος
Βαθμολογία στην Α2-Α' Κατηγορίας του 27ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2021-2022


Πρόγραμμα Α2-Α' Κατηγορίας (2021-2022)
1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PLATANOS TOURSSTS PARKING
HMEP.
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥBILLIAS BC
HMEP.
ARKADI BCΟΙΩΝΟΣ-ΙΚΟΝΕΣ
HMEP.
ΧΟΡΕΥΤΕΣΓΙΑΤΡΟΙ
HMEP.
2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥPLATANOS TOURS
HMEP.
ΟΙΩΝΟΣ-ΙΚΟΝΕΣSTS PARKING
HMEP.
BILLIAS BCΓΙΑΤΡΟΙ
HMEP.
ΧΟΡΕΥΤΕΣARKADI BC
HMEP.
3η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PLATANOS TOURSΟΙΩΝΟΣ-ΙΚΟΝΕΣ
HMEP.
ΓΙΑΤΡΟΙΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
HMEP.
STS PARKINGΧΟΡΕΥΤΕΣ
HMEP.
ARKADI BCBILLIAS BC
HMEP.
4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΓΙΑΤΡΟΙPLATANOS TOURS
HMEP.
ΧΟΡΕΥΤΕΣΟΙΩΝΟΣ-ΙΚΟΝΕΣ
HMEP.
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥARKADI BC
HMEP.
BILLIAS BCSTS PARKING
HMEP.
5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PLATANOS TOURSΧΟΡΕΥΤΕΣ
HMEP.
ARKADI BCΓΙΑΤΡΟΙ
HMEP.
ΟΙΩΝΟΣ-ΙΚΟΝΕΣBILLIAS BC
HMEP.
STS PARKINGΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
HMEP.
6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ARKADI BCPLATANOS TOURS
HMEP.
BILLIAS BCΧΟΡΕΥΤΕΣ
HMEP.
ΓΙΑΤΡΟΙSTS PARKING
HMEP.
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΟΙΩΝΟΣ-ΙΚΟΝΕΣ
HMEP.
7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
PLATANOS TOURSBILLIAS BC
HMEP.
STS PARKINGARKADI BC
HMEP.
ΧΟΡΕΥΤΕΣΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
HMEP.
ΟΙΩΝΟΣ-ΙΚΟΝΕΣΓΙΑΤΡΟΙ
HMEP.

http://www.konkuri.com/tournaments/dcf3241579