Α2 - Α'

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Α' Ομίλου 2018-2019
Βαθμολογία στην Α2 Κατηγορίας Α' Ομίλου του 24ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2018-2019
Ομάδα
Βαθμολογία
Παιχν.
Επίθεση
Άμυνα
Διαφορά
1
PLATANOS TOURS
13
7
413
264
149
2
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13
7
361
266
95
3
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
12
7
300
278
22
4
KLADOS TOURS
11
7
432
358
74
5
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
11
7
373
335
38
6
ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
11
7
384
354
30
7
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
11
7
304
302
2
8
ΙΑΤΡΟΙ
10
7
371
392
-21
9
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
10
7
358
380
-22
10
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
10
7
312
337
-25
11
ΡΑΨΩΔΙΑ
7
7
298
395
-97
12
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
6
7
201
446
-245
* ΑΑ (20-0)
Πρόγραμμα Α2 Κατηγορίας Α' Ομίλου (2018-2019)
ΠΙΘΑΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
58 - 54
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟPLATANOS TOURS
47 - 65
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΑΨΩΔΙΑ
53 - 43
KLADOS TOURSΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
καν. 56-56
παρ. 60-64
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ
32 -82
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
30 - 24
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙΑΤΡΟΙ
54 - 48
ΡΑΨΩΔΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
43 - 62
PLATANOS TOURSKLADOS TOURS
44 - 36
ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
42 - 37
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
52 - 55
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
32 -29
ΙΑΤΡΟΙΡΑΨΩΔΙΑ
52 - 43
KLADOS TOURSΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
63 - 44
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΤΡΑΠΕΖΕΣ
42 - 33
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.PLATANOS TOURS
41 - 39
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
42 - 53
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
40 - 76
KLADOS TOURSΙΑΤΡΟΙ
70 - 61
ΤΡΑΠΕΖΕΣΡΑΨΩΔΙΑ
43 - 29
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
53 - 41
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
41 - 51
PLATANOS TOURSΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
81 - 20
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
34 - 41
ΙΑΤΡΟΙΤΡΑΠΕΖΕΣ
41 - 59
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.KLADOS TOURS
παρ. 58 - 52
ΡΑΨΩΔΙΑΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
49 - 51
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
43 - 70
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
55 - 57
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥPLATANOS TOURS
38 - 52
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΙΑΤΡΟΙ
καν. 47- 47
παρ. 55 - 58
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΤΡΑΠΕΖΕΣ
46 - 48
KLADOS TOURSΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
85 - 37
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΡΑΨΩΔΙΑ
62 - 49
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
47 - 51
PLATANOS TOURSΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
60 - 40
ΙΑΤΡΟΙΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
53 - 57
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
0 - 20 (ΑΑ)
ΤΡΑΠΕΖΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
54 - 39
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥKLADOS TOURS
50 - 66
ΡΑΨΩΔΙΑPLATANOS TOURS
42 - 72
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
69 - 43
8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΙΑΤΡΟΙ
19/1/2019
14:30
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
20/1/2019
10:00
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
20/1/2019
13:15
PLATANOS TOURSΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/1/2019
15:00
KLADOS TOURSΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
20/1/2019
11:30
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΡΑΨΩΔΙΑ
19/1/2019
16:00
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
3/2/2019
10:00
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
2/2/2019
14:30
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑPLATANOS TOURS
3/2/2019
13:15
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
3/2/2019
18:30
ΤΡΑΠΕΖΕΣΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
2/2/2019
16:00
ΡΑΨΩΔΙΑKLADOS TOURS
2/2/2019
19:30
10η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΙΑΤΡΟΙ
9/2/2019
14:30
PLATANOS TOURSΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
10/2/2019
11:30
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
10/2/2019
10:00
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
9/2/2019
16:00
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΡΑΨΩΔΙΑ
9/2/2019
17:45
KLADOS TOURSΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/2/2019
20:15
11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙPLATANOS TOURS
16/2/2019
19:30
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
17/2/2019
16:45
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
17/2/2019
10:00
ΡΑΨΩΔΙΑΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
17/2/2019
15:00
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑKLADOS TOURS
17/2/2019
13:15
ΤΡΑΠΕΖΕΣΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
17/2/2019
20:15

http://www.konkuri.com/tournaments/22ba35f09a