Τελικοί Α2

ΚΑΤΑΤΑΞΗ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α2-Α
  1. CRETAN INOX
  2. ΙΑΤΡΟΙ
  3. ΟΙΩΝΟΣ / BARCODE
  4. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ


ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α2-Β
  1. SAILING EXPERIENCE / REVANS CAFE
  2. MACRON STORE
  3. KLADOS TOURS
  4. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ Α2 (περισσότερα εδώ)
ΘΕΣΕΙΣ
A/Α
ΗΜ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ
1-4
A2.1
22/4
17:00
Α2-A  1η ΟΜΑΔΑ
CRETAN INOX

Α2-B  4η ΟΜΑΔΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

1-4
A2.2
22/4
19:00
Α2-A  2η ΟΜΑΔΑ
ΙΑΤΡΟΙ

Α2-B  3η ΟΜΑΔΑ
KLADOS TOURS

1-4
A2.3
21/4
19:30
Α2-A  3η ΟΜΑΔΑ
ΟΙΩΝΟΣ / BARCODE

Α2-B  2η ΟΜΑΔΑ
MACRON STORE

1-4
A2.4
21/4
17:30
Α2-A  4η ΟΜΑΔΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Α2-B  1η ΟΜΑΔΑ
SAILING EXPERIENCE


ΘΕΣΕΙΣ
A/Α
ΗΜ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ
1-4
T1
ΗΜΕΡ.  ΩΡΑ
ΝΙΚΗΤΗΣ A2.1

ΝΙΚΗΤΗΣ A2.3

1-4
T2
ΗΜΕΡ.
  ΩΡΑ
ΝΙΚΗΤΗΣ A2.2

ΝΙΚΗΤΗΣ A2.4

1-2
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ  Α2
ΗΜΕΡ.
  ΩΡΑ
ΝΙΚΗΤΗΣ T1

ΝΙΚΗΤΗΣ T2

3-4
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ Α2
ΗΜΕΡ.
  ΩΡΑ
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Τ1

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Τ2