Α3 Κατηγορία

Α3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2019-2020
Βαθμολογία στην Α3 Κατηγορίας του 25ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2019-2020Πρόγραμμα Α3 Κατηγορίας  (2019-2020)
1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
OLYMPIC/BONOBOΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙ
-23 nov, 14:30
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑACE PARKING
-23 nov, 16:00
L'ETOILE DU SUDΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Α3
-23 nov, 17:45
BUENO HOTELΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
-24 nov, 10:00
ΓΕΡΑΝΙ BC/JUPITER STORESΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
-24 nov, 11:30
ΡΑΨΩΔΙΑΓΙΑΤΡΟΙ Α3
-24 nov, 13:15
2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΡΑΨΩΔΙΑ
-30 nov, 14:30
ΓΙΑΤΡΟΙ Α3OLYMPIC/BONOBO
-30 nov, 16:00
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΓΕΡΑΝΙ BC/JUPITER STORES
-30 nov, 17:45
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Α3BUENO HOTEL
-1 dec, 10:00
ACE PARKINGL'ETOILE DU SUD
-1 dec, 11:30
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
-1 dec, 13:15
3η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
BUENO HOTELACE PARKING
-14 dec, 14:30
L'ETOILE DU SUDΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙ
-14 dec, 16:00
OLYMPIC/BONOBOΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
-14 dec, 17:45
ΓΕΡΑΝΙ BC/JUPITER STORESΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Α3
-15 dec, 10:00
ΡΑΨΩΔΙΑΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
-15 dec, 11:30
ΓΙΑΤΡΟΙ Α3ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
-15 dec, 13:15
4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ACE PARKINGΓΕΡΑΝΙ BC/JUPITER STORES
-21 dec, 14:30
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΓΙΑΤΡΟΙ Α3
-21 dec, 16:00
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Α3ΡΑΨΩΔΙΑ
-21 dec, 17:45
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙOLYMPIC/BONOBO
-22 dec, 10:00
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙBUENO HOTEL
-22 dec, 11:30
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑL'ETOILE DU SUD
-22 dec, 13:15
5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΓΙΑΤΡΟΙ Α3ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Α3
-11 jan, 14:30
BUENO HOTELΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
-11 jan, 16:00
ΓΕΡΑΝΙ BC/JUPITER STORESΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙ
-11 jan, 17:45
ΡΑΨΩΔΙΑACE PARKING
-12 jan, 10:00
OLYMPIC/BONOBOL'ETOILE DU SUD
-12 jan, 11:30
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
-12 jan, 13:15
6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
L'ETOILE DU SUDBUENO HOTEL
-25 jan, 14:30
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Α3ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
-25 jan, 16:00
ACE PARKINGΓΙΑΤΡΟΙ Α3
-25 jan, 17:45
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΡΑΨΩΔΙΑ
-26 jan, 10:00
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΓΕΡΑΝΙ BC/JUPITER STORES
-26 jan, 11:30
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥOLYMPIC/BONOBO
-26 jan, 13:15
7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Α3
-1 feb, 14:30
ΓΕΡΑΝΙ BC/JUPITER STORESL'ETOILE DU SUD
-1 feb, 16:00
ΡΑΨΩΔΙΑΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
-1 feb, 17:45
ΓΙΑΤΡΟΙ Α3ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙ
-2 feb, 10:00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙACE PARKING
-2 feb, 11:30
OLYMPIC/BONOBOBUENO HOTEL
-2 feb, 13:15
8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
L'ETOILE DU SUDΡΑΨΩΔΙΑ
-15 feb, 14:30
ACE PARKINGΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
-15 feb, 16:00
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
-15 feb, 17:45
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΓΙΑΤΡΟΙ Α3
-15 feb, 10:00
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Α3OLYMPIC/BONOBO
-16 feb, 17:00
BUENO HOTELΓΕΡΑΝΙ BC/JUPITER STORES
-16 feb, 18:45
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
-7 mar, 14:30
ΡΑΨΩΔΙΑBUENO HOTEL
-7 mar, 16:00
ΓΙΑΤΡΟΙ Α3L'ETOILE DU SUD
-7 mar, 17:45
OLYMPIC/BONOBOΓΕΡΑΝΙ BC/JUPITER STORES
-8 mar, 10:00
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙ
-8 mar, 11:30
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Α3ACE PARKING
-8 mar, 13:15
10 day
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
-21 mar, 14:30
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Α3
-21 mar, 16:00
ACE PARKINGOLYMPIC/BONOBO
-21 mar, 17:45
L'ETOILE DU SUDΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
-22 mar, 10:00
BUENO HOTELΓΙΑΤΡΟΙ Α3
-22 mar, 11:30
ΓΕΡΑΝΙ BC/JUPITER STORESΡΑΨΩΔΙΑ
-22 mar, 13:15

11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΓΙΑΤΡΟΙ Α3ΓΕΡΑΝΙ BC/JUPITER STORES
-28 mar, 14:30
OLYMPIC/BONOBOΡΑΨΩΔΙΑ
-28 mar, 16:00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙBUENO HOTEL
-28 mar, 17:45
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥL'ETOILE DU SUD
-29 mar, 10:00
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ Α3ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
-29 mar, 11:30
ACE PARKINGΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙ
-29 mar, 13:15
http://www.konkuri.com/tournaments/6ffc3845c2
https://challonge.com/3pakyeuf