Α3 Κατηγορία

Α3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βαθμολογία στην Α3 Κατηγορίας του 26ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2020-2021


Πρόγραμμα Α3 Κατηγορίας  (2020-2021)
1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΡΑΨΩΔΙΑΛΙΒΑΣ BC
HMEP.
ΓΙΑΤΡΟΙOLYMPIC/DELARTE
HMEP.
L' ETOILE DU SUDBILLIA'S BC
HMEP.
ΛOΓ. ΓPAΦ. NEXT STEP CONSULTINGΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙ
HMEP.
BUENO HOTELΓΕΡΑΝΙ
HMEP.
2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΓΙΑΤΡΟΙΛΙΒΑΣ BC
HMEP.
BILLIA'S BCΡΑΨΩΔΙΑ
HMEP.
OLYMPIC/DELARTEΛOΓ. ΓPAΦ. NEXT STEP CONSULTING
HMEP.
ΓΕΡΑΝΙL' ETOILE DU SUD
HMEP.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙBUENO HOTEL
HMEP.
3η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΛΙΒΑΣ BCBILLIA'S BC
HMEP.
ΛOΓ. ΓPAΦ. NEXT STEP CONSULTINGΓΙΑΤΡΟΙ
HMEP.
ΡΑΨΩΔΙΑΓΕΡΑΝΙ
HMEP.
BUENO HOTELOLYMPIC/DELARTE
HMEP.
L' ETOILE DU SUDΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙ
HMEP.
4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΛOΓ. ΓPAΦ. NEXT STEP CONSULTINGΛΙΒΑΣ BC
HMEP.
ΓΕΡΑΝΙBILLIA'S BC
HMEP.
ΓΙΑΤΡΟΙBUENO HOTEL
HMEP.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΡΑΨΩΔΙΑ
HMEP.
OLYMPIC/DELARTEL' ETOILE DU SUD
HMEP.
5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΛΙΒΑΣ BCΓΕΡΑΝΙ
HMEP.
BUENO HOTELΛOΓ. ΓPAΦ. NEXT STEP CONSULTING
HMEP.
BILLIA'S BCΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙ
HMEP.
L' ETOILE DU SUDΓΙΑΤΡΟΙ
HMEP.
ΡΑΨΩΔΙΑOLYMPIC/DELARTE
HMEP.
6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
BUENO HOTELΛΙΒΑΣ BC
HMEP.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΓΕΡΑΝΙ
HMEP.
ΛOΓ. ΓPAΦ. NEXT STEP CONSULTINGL' ETOILE DU SUD
HMEP.
OLYMPIC/DELARTEBILLIA'S BC
HMEP.
ΓΙΑΤΡΟΙΡΑΨΩΔΙΑ
HMEP.
7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΛΙΒΑΣ BCΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙ
HMEP.
L' ETOILE DU SUDBUENO HOTEL
HMEP.
ΓΕΡΑΝΙOLYMPIC/DELARTE
HMEP.
ΡΑΨΩΔΙΑΛOΓ. ΓPAΦ. NEXT STEP CONSULTING
HMEP.
BILLIA'S BCΓΙΑΤΡΟΙ
HMEP.
8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
L' ETOILE DU SUDΛΙΒΑΣ BC
HMEP.
OLYMPIC/DELARTEΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙ
HMEP.
BUENO HOTELΡΑΨΩΔΙΑ
HMEP.
ΓΙΑΤΡΟΙΓΕΡΑΝΙ
HMEP.
ΛOΓ. ΓPAΦ. NEXT STEP CONSULTINGBILLIA'S BC
HMEP.
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΛΙΒΑΣ BCOLYMPIC/DELARTE
HMEP.
ΡΑΨΩΔΙΑL' ETOILE DU SUD
HMEP.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΓΙΑΤΡΟΙ
HMEP.
BILLIA'S BCBUENO HOTEL
HMEP.
ΓΕΡΑΝΙΛOΓ. ΓPAΦ. NEXT STEP CONSULTING
HMEP.
http://www.konkuri.com/tournaments/dff4038212