Α2 - Β'

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Β' Ομίλου 2018-2019
Βαθμολογία στην Α2 Κατηγορίας Β' Ομίλου του 24ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2018-2019
Ομάδα
Βαθμολογία
Παιχν.
Επίθεση
Άμυνα
Διαφορά
1
ΧΟΡΕΥΤΕΣ
8
4
219
166
53
2
MACRON STORE
7
4
226
179
47
3
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
7
4
183
168
15
4
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
6
4
151
134
17
5
THINK VILLA
6
3
114
104
10
6
OLYMPIC/BONOBO
6
4
118
113
5
7
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
6
4
180
186
-6
8
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
4
3
158
154
4
9
L'ETOILE DU SUD
3
3
83
107
-24
10
BUENO HOTEL
3
3
133
179
-46
11
WOW! PARKING*
3
4
109
184
-75
* ΑΑ (20-0)

Πρόγραμμα Α2 Κατηγορίας Β' Ομίλου (2018-2019)
* ΠΙΘΑΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙMACRON STORE
48 - 53
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗL'ETOILE DU SUD
31 - 18
BUENO HOTELΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
37 - 46
WOW! PARKINGOLYMPIC/BONOBO
(ΑΑ) 0 - 20 
ΧΟΡΕΥΤΕΣΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
64 - 45
THINK VILLAbye
2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
L'ETOILE DU SUDTHINK VILLA
28 - 33
MACRON STOREBUENO HOTEL
63 - 50
OLYMPIC/BONOBOΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
21 - 39
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΧΟΡΕΥΤΕΣ
38 - 54
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟWOW! PARKING
42 - 30
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙbye
3η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
BUENO HOTELΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
46 - 70
THINK VILLAOLYMPIC/BONOBO
37 - 34
ΧΟΡΕΥΤΕΣMACRON STORE
46 - 43
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
48 - 51
WOW! PARKINGΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
44 - 55
L'ETOILE DU SUDbye
4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
OLYMPIC/BONOBOL'ETOILE DU SUD
43 - 37
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙΧΟΡΕΥΤΕΣ
40 - 55
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟTHINK VILLA
42 - 44
MACRON STOREWOW! PARKING
67 - 35
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
44 - 33
BUENO HOTELbye
5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΧΟΡΕΥΤΕΣBUENO HOTEL
17/11/2018
14:30
L'ETOILE DU SUDΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
17/11/2018
16:00
WOW! PARKINGΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
24/11/2018
17:30
THINK VILLAΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
18/11/2018
14:30
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗMACRON STORE
17/11/2018
19:00
OLYMPIC/BONOBObye
6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟOLYMPIC/BONOBO
2/12/2018
16:15
BUENO HOTELWOW! PARKING
2/12/2018
11:30
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣL'ETOILE DU SUD
1/12/2018
17:30
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
1/12/2018
14:30
MACRON STORETHINK VILLA
2/12/2018
18:00
ΧΟΡΕΥΤΕΣbye
7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
WOW! PARKINGΧΟΡΕΥΤΕΣ
9/12/2018
12:45
OLYMPIC/BONOBOΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
9/12/2018
14:00
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗBUENO HOTEL
9/12/2018
10:45
L'ETOILE DU SUDMACRON STORE
8/12/2018
14:30
THINK VILLAΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
8/12/2018
16:00
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟbye
8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
12-13/1/2019
ΧΟΡΕΥΤΕΣΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
12-13/1/2019
MACRON STOREOLYMPIC/BONOBO
12-13/1/2019
BUENO HOTELTHINK VILLA
12-13/1/2019
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙL'ETOILE DU SUD
12-13/1/2019
WOW! PARKINGbye
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗWOW! PARKING
26-17/1/2019
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟMACRON STORE
26-17/1/2019
THINK VILLAΧΟΡΕΥΤΕΣ
26-17/1/2019
OLYMPIC/BONOBOΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
26-17/1/2019
L'ETOILE DU SUDBUENO HOTEL
26-17/1/2019
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣbye
10η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
MACRON STOREΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
9-10/2/2019
WOW! PARKINGTHINK VILLA
9-10/2/2019
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
9-10/2/2019
ΧΟΡΕΥΤΕΣL'ETOILE DU SUD
9-10/2/2019
BUENO HOTELOLYMPIC/BONOBO
9-10/2/2019
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗbye
11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
THINK VILLAΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
16-17/2/2019
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
16-17/2/2019
L'ETOILE DU SUDWOW! PARKING
16-17/2/2019
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟBUENO HOTEL
16-17/2/2019
OLYMPIC/BONOBOΧΟΡΕΥΤΕΣ
16-17/2/2019
MACRON STOREbye

http://www.konkuri.com/tournaments/eda734838d