Α2 - Β'

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Β' Ομίλου 2018-2019
Βαθμολογία στην Α2 Κατηγορίας Β' Ομίλου του 24ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2018-2019


Πρόγραμμα Α2 Κατηγορίας Β' Ομίλου (2018-2019)
* ΠΙΘΑΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙMACRON STORE
6/10/2018
18:00
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗL'ETOILE DU SUD
7/10/2018
13:30
BUENO HOTELΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
7/10/2018
15:00
WOW! PARKINGOLYMPIC/BONOBO
7/10/2018
10:30
ΧΟΡΕΥΤΕΣΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
6/10/2018
15:00
THINK VILLAbye
2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
L'ETOILE DU SUDTHINK VILLA
20-21/10/2018
MACRON STOREBUENO HOTEL
20-21/10/2018
OLYMPIC/BONOBOΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
20-21/10/2018
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΧΟΡΕΥΤΕΣ
20-21/10/2018
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟWOW! PARKING
20-21/10/2018
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙbye
3η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
BUENO HOTELΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
27-28/10/2018
THINK VILLAOLYMPIC/BONOBO
27-28/10/2018
ΧΟΡΕΥΤΕΣMACRON STORE
27-28/10/2018
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
27-28/10/2018
WOW! PARKINGΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
27-28/10/2018.
L'ETOILE DU SUDbye
4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
OLYMPIC/BONOBOL'ETOILE DU SUD
10-11/11/2018
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙΧΟΡΕΥΤΕΣ
10-11/11/2018
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟTHINK VILLA
10-11/11/2018
MACRON STOREWOW! PARKING
10-11/11/2018
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
10-11/11/2018
BUENO HOTELbye
5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΧΟΡΕΥΤΕΣBUENO HOTEL
17-18/11/2018
L'ETOILE DU SUDΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
17-18/11/2018
WOW! PARKINGΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
17-18/11/2018.
THINK VILLAΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
17-18/11/2018
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗMACRON STORE
17-18/11/2018
OLYMPIC/BONOBObye
6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟOLYMPIC/BONOBO
1-2/12/2018
BUENO HOTELWOW! PARKING
1-2/12/2018
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣL'ETOILE DU SUD
1-2/12/2018
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
1-2/12/2018
MACRON STORETHINK VILLA
1-2/12/2018
ΧΟΡΕΥΤΕΣbye
7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
WOW! PARKINGΧΟΡΕΥΤΕΣ
8-9/12/2018
OLYMPIC/BONOBOΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
8-9/12/2018
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗBUENO HOTEL
8-9/12/2018
L'ETOILE DU SUDMACRON STORE
8-9/12/2018
THINK VILLAΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
8-9/12/2018.
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟbye
8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
12-13/1/2019
ΧΟΡΕΥΤΕΣΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
12-13/1/2019
MACRON STOREOLYMPIC/BONOBO
12-13/1/2019
BUENO HOTELTHINK VILLA
12-13/1/2019
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙL'ETOILE DU SUD
12-13/1/2019
WOW! PARKINGbye
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗWOW! PARKING
26-17/1/2019
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟMACRON STORE
26-17/1/2019
THINK VILLAΧΟΡΕΥΤΕΣ
26-17/1/2019
OLYMPIC/BONOBOΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
26-17/1/2019
L'ETOILE DU SUDBUENO HOTEL
26-17/1/2019
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣbye
10η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
MACRON STOREΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
9-10/2/2019
WOW! PARKINGTHINK VILLA
9-10/2/2019
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
9-10/2/2019
ΧΟΡΕΥΤΕΣL'ETOILE DU SUD
9-10/2/2019
BUENO HOTELOLYMPIC/BONOBO
9-10/2/2019
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗbye
11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
THINK VILLAΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
16-17/2/2019
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
16-17/2/2019
L'ETOILE DU SUDWOW! PARKING
16-17/2/2019
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟBUENO HOTEL
16-17/2/2019
OLYMPIC/BONOBOΧΟΡΕΥΤΕΣ
16-17/2/2019
MACRON STOREbye

http://www.konkuri.com/tournaments/eda734838d