Α2 - Β'

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Β' Ομίλου 2018-2019
Βαθμολογία στην Α2 Κατηγορίας Β' Ομίλου του 24ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2018-2019
Ομάδα
Βαθμολογία
Παιχν.
Επίθεση
Άμυνα
Διαφορά
1
MACRON STORE
15
8
434
334
100
2
ΧΟΡΕΥΤΕΣ
14
7
385
275
110
3
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
14
8
372
329
43
4
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
12
7
357
302
55
5
THINK VILLA
12
7
272
260
12
6
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
11
7
332
314
18
7
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
11
8
314
302
12
8
OLYMPIC/BONOBO
9
7
221
262
-41
9
L'ETOILE DU SUD
7
7
221
300
-79
10
WOW! PARKING*
7
7
248
356
-108
11
BUENO HOTEL*
6
7
240
362
-122
* ΑΑ (20-0)

Πρόγραμμα Α2 Κατηγορίας Β' Ομίλου (2018-2019)
ΠΙΘΑΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙMACRON STORE
48 - 53
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗL'ETOILE DU SUD
31 - 18
BUENO HOTELΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
37 - 46
WOW! PARKINGOLYMPIC/BONOBO
(ΑΑ) 0 - 20 
ΧΟΡΕΥΤΕΣΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
64 - 45
THINK VILLAbye
2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
L'ETOILE DU SUDTHINK VILLA
28 - 33
MACRON STOREBUENO HOTEL
63 - 50
OLYMPIC/BONOBOΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
21 - 39
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΧΟΡΕΥΤΕΣ
38 - 54
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟWOW! PARKING
42 - 30
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙbye
3η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
BUENO HOTELΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
46 - 70
THINK VILLAOLYMPIC/BONOBO
37 - 34
ΧΟΡΕΥΤΕΣMACRON STORE
46 - 43
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
48 - 51
WOW! PARKINGΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
44 - 55
L'ETOILE DU SUDbye
4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
OLYMPIC/BONOBOL'ETOILE DU SUD
43 - 37
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙΧΟΡΕΥΤΕΣ
40 - 55
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟTHINK VILLA
42 - 44
MACRON STOREWOW! PARKING
67 - 35
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
44 - 33
BUENO HOTELbye
5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΧΟΡΕΥΤΕΣBUENO HOTEL
57 - 29
L'ETOILE DU SUDΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
33 - 55
WOW! PARKINGΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
34 - 60
THINK VILLAΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
50 - 49
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗMACRON STORE
42 - 52
OLYMPIC/BONOBObye
6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟOLYMPIC/BONOBO
51 - 44
BUENO HOTELWOW! PARKING
54 - 60
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣL'ETOILE DU SUD
50 - 37
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
41 - 40
MACRON STORETHINK VILLA
55 - 49
ΧΟΡΕΥΤΕΣbye
7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
WOW! PARKINGΧΟΡΕΥΤΕΣ
45 - 58
OLYMPIC/BONOBOΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
28 - 39
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗBUENO HOTEL
46 - 24
L'ETOILE DU SUDMACRON STORE
33 - 42
THINK VILLAΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
39 - 52
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟbye
8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
51 - 46
ΧΟΡΕΥΤΕΣΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
51 - 35
MACRON STOREOLYMPIC/BONOBO
59 - 31
BUENO HOTELTHINK VILLA
0-20 ΑΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙL'ETOILE DU SUD
46 - 35
WOW! PARKINGbye
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗWOW! PARKING
26/1/2019
14:30
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟMACRON STORE
27/1/2019
12:30
THINK VILLAΧΟΡΕΥΤΕΣ
27/1/2019
14:15
OLYMPIC/BONOBOΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
26/1/2019
16:00
L'ETOILE DU SUDBUENO HOTEL
27/1/2019
11:00
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣbye
10η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
MACRON STOREΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
2/2/2019
21:00
WOW! PARKINGTHINK VILLA
3/2/2019
11:30
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
2/2/2019
17:45
ΧΟΡΕΥΤΕΣL'ETOILE DU SUD
3/2/2019
16:45
BUENO HOTELOLYMPIC/BONOBO
3/2/2019
15:00
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗbye
11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
THINK VILLAΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
17/2/2019
12:30
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
16/2/2019
17:45
L'ETOILE DU SUDWOW! PARKING
16/2/2019
14:30
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟBUENO HOTEL
16/2/2019
16:00
OLYMPIC/BONOBOΧΟΡΕΥΤΕΣ
17/2/2019
14:30
MACRON STOREbye

http://www.konkuri.com/tournaments/eda734838d