Μοναδική επίσημη ενημέρωση για το Εργασιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Πρόγραμμα Αγωνιστικής Α2 Κατηγορίας (2013-2014)

Πρόγραμμα Αγωνιστικής Α2 Κατηγορίας (2013-2014):
1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
Metropolis
ΣΥ.ΦΑΡ
DATE
TIME
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
Ιατροί
DATE
TIME
Photo Έκφραση
Φοιτήτριες
DATE
TIME
ΤΕΕ Ρεθύμνου
Xpress Copy
DATE
TIME
Δικηγόροι
Voyager
DATE
TIME
Cul De Sac
Chaplins
DATE
TIME


2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΣΥ.ΦΑΡ
Ιατροί
DATE
TIME
Metropolis
Photo Έκφραση
DATE
TIME
Xpress Copy
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
DATE
TIME
Φοιτήτριες
Δικηγόροι
DATE
TIME
Chaplins
ΤΕΕ Ρεθύμνου
DATE
TIME
Voyager
Cul De Sac
DATE
TIME

3η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΣΥ.ΦΑΡ
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
DATE
TIME
Φοιτήτριες
Metropolis
DATE
TIME
Ιατροί
ΤΕΕ Ρεθύμνου
DATE
TIME
Voyager
Photo Έκφραση
DATE
TIME
Xpress Copy
Cul De Sac
DATE
TIME
Chaplins
Δικηγόροι
DATE
TIME

4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
Φοιτήτριες
ΣΥ.ΦΑΡ
DATE
TIME
ΤΕΕ Ρεθύμνου
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
DATE
TIME
Metropolis
Voyager
DATE
TIME
Cul De Sac
Ιατροί
DATE
TIME
Photo Έκφραση
Chaplins
DATE
TIME
Δικηγόροι
Xpress Copy
DATE
TIME

5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΣΥ.ΦΑΡ
ΤΕΕ Ρεθύμνου
DATE
TIME
Voyager
Φοιτήτριες
DATE
TIME
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
Cul De Sac
DATE
TIME
Chaplins
Metropolis
DATE
TIME
Ιατροί
Δικηγόροι
DATE
TIME
Xpress Copy
Photo Έκφραση
DATE
TIME

6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
Voyager
ΣΥ.ΦΑΡ
DATE
TIME
Cul De Sac
ΤΕΕ Ρεθύμνου
DATE
TIME
Φοιτήτριες
Chaplins
DATE
TIME
Δικηγόροι
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
DATE
TIME
Metropolis
Xpress Copy
DATE
TIME
Photo Έκφραση
Ιατροί
DATE
TIME

7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΣΥ.ΦΑΡ
Cul De Sac
DATE
TIME
Chaplins
Voyager
DATE
TIME
ΤΕΕ Ρεθύμνου
Δικηγόροι
DATE
TIME
Xpress Copy
Φοιτήτριες
DATE
TIME
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
Photo Έκφραση
DATE
TIME
Ιατροί
Metropolis
DATE
TIME

8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
Chaplins
ΣΥ.ΦΑΡ
DATE
TIME
Δικηγόροι
Cul De Sac
DATE
TIME
Voyager
Xpress Copy
DATE
TIME
Photo Έκφραση
ΤΕΕ Ρεθύμνου
DATE
TIME
Φοιτήτριες
Ιατροί
DATE
TIME
Metropolis
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
DATE
TIME

9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΣΥ.ΦΑΡ
Δικηγόροι
DATE
TIME
Xpress Copy
Chaplins
DATE
TIME
Cul De Sac
Photo Έκφραση
DATE
TIME
Ιατροί
Voyager
DATE
TIME
ΤΕΕ Ρεθύμνου
Metropolis
DATE
TIME
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
Φοιτήτριες
DATE
TIME

10η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
Xpress Copy
ΣΥ.ΦΑΡ
DATE
TIME
Photo Έκφραση
Δικηγόροι
DATE
TIME
Chaplins
Ιατροί
DATE
TIME
Metropolis
Cul De Sac
DATE
TIME
Voyager
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
DATE
TIME
Φοιτήτριες
ΤΕΕ Ρεθύμνου
DATE
TIME

11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΣΥ.ΦΑΡ
Photo Έκφραση
DATE
TIME
Ιατροί
Xpress Copy
DATE
TIME
Δικηγόροι
Metropolis
DATE
TIME
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
Chaplins
DATE
TIME
Cul De Sac
Φοιτήτριες
DATE
TIME
ΤΕΕ Ρεθύμνου
Voyager
DATE
TIME