Τελικοί Α2

ΤΕΛΙΚΟΙ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2018-2019

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α2-Α
 1. PLATANOS TOURS
 2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
 3. ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
 4. ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 5. ΙΑΤΡΟΙ
 6. KLADOS TOURS
 7. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
 8. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α2-B
 1. ΧΟΡΕΥΤΕΣ
 2. MACRON STORE
 3. THINK VILLA
 4. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 5. ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
 6. ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
 7. ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
 8. OLYMPIC/BONOBO

A2 FINAL 1-16
ΘΕΣΕΙΣ
A
ΗΜ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ
1-16
Κ1
3/3
14:00
Α2-Α, 
1η ΟΜΑΔΑ
PLATANOS TOURS
83
Α2-Β, 
8η ΟΜΑΔΑ
OLYMPIC / BONOBO
44
1-16
Κ2
3/3
10:30
Α2-Α, 
2η ΟΜΑΔΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
51
Α2-Β, 
7η ΟΜΑΔΑ
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
39
1-16
Κ3
3/3
15:45
Α2-Α, 
3η ΟΜΑΔΑ
ΟΙΩΝΟΣ/Κ.Α.Ρ.
53
Α2-Β, 
6η ΟΜΑΔΑ
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
43
1-16
Κ4
4/3
19:00
Α2-Α, 
4η ΟΜΑΔΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
47
Α2-Β
5η ΟΜΑΔΑ
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
42
1-16
Κ5
2/3
15:15
Α2-Α, 
5η ΟΜΑΔΑ
ΙΑΤΡΟΙ
65
Α2-Β
4η ΟΜΑΔΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
46
1-16
Κ6
2/3
17:00
Α2-Α, 
6η ΟΜΑΔΑ
KLADOS TOURS
50
Α2-Β
3η ΟΜΑΔΑ
THINK VILLA
48
1-16
Κ7
3/3
12:15
Α2-Α, 
7η ΟΜΑΔΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
32
Α2-Β
2η ΟΜΑΔΑ
MACRON STORE
61
1-16
Κ8
2/3
18:45
Α2-Α, 
8η ΟΜΑΔΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
45
Α2-Β
1η ΟΜΑΔΑ
ΧΟΡΕΥΤΕΣ
47

ΘΕΣΕΙΣ
A
ΗΜ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ
1-8
Π1
17/3
14:30
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ1
PLATANOS TOURS
58
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ5
ΙΑΤΡΟΙ
71
1-8
Π2
16/3
19:15
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ2
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
52
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ6
KLADOS TOURS
51
1-8
Π3
16/3
16:15
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ3
ΟΙΩΝΟΣ/Κ.Α.Ρ.
49
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ7
MACRON STORE
52
1-8
Π4
18/3
19:00
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ4
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
58
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ8
ΧΟΡΕΥΤΕΣ
57
9-16
Π5
16/3
14:30
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ1
OLYMPIC / BONOBO
43

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ5
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
64
9-16
Π6
20/3
20:30
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ2
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
49

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ6
THINK VILLA
30
9-16
Π7
17/3
11:00
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ3
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
55
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ7
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
53
9-16
Π8
17/3
12:45
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ4
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
57

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ8
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
51

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ Α2 (περισσότερα εδώ)
ΘΕΣΕΙΣ
A
ΗΜ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ
1-4
Η1
24/3
15:30
ΝΙΚΗΤΗΣ Π1
ΙΑΤΡΟΙ
ΝΙΚΗΤΗΣ Π3
MACRON STORE
1-4
Η2
24/3
17:15
ΝΙΚΗΤΗΣ Π4
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΝΙΚΗΤΗΣ Π2
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
5-8
Η3
23/3
17:15
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π1
PLATANOS TOURS
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π3
ΟΙΩΝΟΣ/Κ.Α.Ρ.
5-8
Η4
24/3
13:45
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π4
ΧΟΡΕΥΤΕΣ
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π2
KLADOS TOURS
9-12
Η5
26/3
20:30
ΝΙΚΗΤΗΣ Π5
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΝΙΚΗΤΗΣ Π7
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
9-12
Η6
24/3
12:00
ΝΙΚΗΤΗΣ Π8
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΝΙΚΗΤΗΣ Π6
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
13-16
Η7
24/3
10:30
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π5
OLYMPIC / BONOBO
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π7
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
13-16
Η8
23/4
15:30
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π8
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π6
THINK VILLA

ΤΕΛΙΚΟΙ Α2 (περισσότερα εδώ)
ΘΕΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ
1-2
21/4
ΩΡΑ
ΝΙΚΗΤΗΣ Η1
ΝΗΚΗΤΗΣ Η2
3-4
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η1
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η2
5-6
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ
ΝΙΚΗΤΗΣ Η3
ΝΙΚΗΤΗΣ Η4
7-8
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ 
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η3
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η4
9-10
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ 
ΝΙΚΗΤΗΣ Η5
ΝΙΚΗΤΗΣ Η6
11-12
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ 
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η5
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η6
13-14
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ 
ΝΙΚΗΤΗΣ Η7
ΝΙΚΗΤΗΣ Η8
15-16
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ 
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η7
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η8