Μοναδική επίσημη ενημέρωση για το Εργασιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011

Ανακοίνωση από την Επιτροπή Ποινών

Η Επιτροπή ποινών του Εργασιακού Πρωταθλήματος Ρεθύμνου την 09η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00΄ συνεδρίασε στο Πανεπιστήμιο στου Γάλλου, με θέμα την επιβολή ποινών σε αθλητές των ομάδων που είχαν αποβληθεί από τους διαιτητές κατά την διάρκεια των αγώνων και μετά το πέρας αυτών του 16ου Εργασιακού Πρωταθλήματος Ρεθύμνου 2010-2011, και έχουν αναγραφεί στα Φ.Α. ή έχουν γίνει συμπληρωματικές εκθέσεις διαιτητών σε βάρος τους, και αποφάσισε τα κατωτέρω:
                
1) Ο αθλητής της ομάδας Νέοι επαγγελματίες - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιάκωβος τιμωρείται με ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών η οποία προσμετράτε αρχόμενη από το επόμενο της αποβολής του παιχνίδι, ως εκ τούτου έχει εκτίσει την ποινή του και δύναται να χρησιμοποιηθεί άμεσα από την ομάδα του.

2) Ο αθλητής της ομάδας Νέοι επαγγελματίες - ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος τιμωρείται με ποινή μίας (1) αγωνιστικής η οποία προσμετράτε αρχόμενη από το επόμενο της αποβολής του παιχνίδι, ως εκ τούτου έχει εκτίσει την ποινή του και δύναται να χρησιμοποιηθεί άμεσα από την ομάδα του.

3) Ο αθλητής ΠΑΤΕΝΤΑΣ Θεοφάνης της ομάδας Υπουργείο εσωτερικών τιμωρείται με ποινή με ποινή τριών (3) αγωνιστικών η οποία προσμετράτε αρχόμενη από το επόμενο της αποβολής του παιχνίδι, ως εκ τούτου έχει εκτίσει  ποινή δύο (2) αγωνιστικών ημερών, και υπολείπεται ποινής μίας (1) αγωνιστικής ημέρας.

4) Ο αθλητής ΓΚΟΓΚΙΤΣΑΣ Χρήστος της ομάδας HAAGEN DAZ τιμωρείται με ποινή με ποινή τριών (3) αγωνιστικών η οποία προσμετράτε αρχόμενη από το πρώτο παιχνίδι του νέου πρωταθλήματος.


Στο 17ο εργασιακό πρωτάθλημα 2011-2012 θα εφαρμοστεί μετά την ψήφιση του από τις ομάδες το Πειθαρχικό δίκαιο της Ε.Ο.Κ  (μπορείτε να το δείτε εδώστο οποίο προβλέπονται επακριβώς οι ποινές για έκαστη πράξη σε περίπτωση αποβολής παίκτη ή προπονητή ομάδας από το παιχνίδι.

Επιτροπή ποινών: 

ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΞΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ