Μοναδική επίσημη ενημέρωση για το Εργασιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου

Κυριακή 7 Απριλίου 2019

Τελική Φάση A2 Κατηγορίας του 24ου Εργασιακού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου 2018-2019

ΤΕΛΙΚΟΙ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2018-2019

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α2
 1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ (Πρωταθλητές Α2)
 2. ΙΑΤΡΟΙ
 3. MACRON STORE
 4. ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 5. KLADOS TOURS
 6. ΟΙΩΝΟΣ/Κ.Α.Ρ.
 7. PLATANOS TOURS
 8. ΧΟΡΕΥΤΕΣ
 9. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 10. ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
 11. ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
 12. ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
 13. THINK VILLA
 14. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
 15. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
 16. OLYMPIC / BONOBO
 • ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
 • ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
 • ΡΑΨΩΔΙΑ
 • L'ETOILE DU SUD
 • WOW! PARKING
 • BUENO HOTEL

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α2-Α
 1. PLATANOS TOURS
 2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
 3. ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
 4. ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 5. ΙΑΤΡΟΙ
 6. KLADOS TOURS
 7. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
 8. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α2-B
 1. ΧΟΡΕΥΤΕΣ
 2. MACRON STORE
 3. THINK VILLA
 4. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 5. ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
 6. ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
 7. ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
 8. OLYMPIC/BONOBO

A2 FINAL 1-16
ΘΕΣΕΙΣ
A
ΗΜ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ
1-16
Κ1
3/3
14:00
Α2-Α, 
1η ΟΜΑΔΑ
PLATANOS TOURS
83
Α2-Β, 
8η ΟΜΑΔΑ
OLYMPIC / BONOBO
44
1-16
Κ2
3/3
10:30
Α2-Α, 
2η ΟΜΑΔΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
51
Α2-Β, 
7η ΟΜΑΔΑ
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
39
1-16
Κ3
3/3
15:45
Α2-Α, 
3η ΟΜΑΔΑ
ΟΙΩΝΟΣ/Κ.Α.Ρ.
53
Α2-Β, 
6η ΟΜΑΔΑ
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
43
1-16
Κ4
4/3
19:00
Α2-Α, 
4η ΟΜΑΔΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
47
Α2-Β
5η ΟΜΑΔΑ
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
42
1-16
Κ5
2/3
15:15
Α2-Α, 
5η ΟΜΑΔΑ
ΙΑΤΡΟΙ
65
Α2-Β
4η ΟΜΑΔΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
46
1-16
Κ6
2/3
17:00
Α2-Α, 
6η ΟΜΑΔΑ
KLADOS TOURS
50
Α2-Β
3η ΟΜΑΔΑ
THINK VILLA
48
1-16
Κ7
3/3
12:15
Α2-Α, 
7η ΟΜΑΔΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
32
Α2-Β
2η ΟΜΑΔΑ
MACRON STORE
61
1-16
Κ8
2/3
18:45
Α2-Α, 
8η ΟΜΑΔΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
45
Α2-Β
1η ΟΜΑΔΑ
ΧΟΡΕΥΤΕΣ
47

ΘΕΣΕΙΣ
A
ΗΜ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ
1-8
Π1
17/3
14:30
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ1
PLATANOS TOURS
58
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ5
ΙΑΤΡΟΙ
71
1-8
Π2
16/3
19:15
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ2
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
52
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ6
KLADOS TOURS
51
1-8
Π3
16/3
16:15
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ3
ΟΙΩΝΟΣ/Κ.Α.Ρ.
49
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ7
MACRON STORE
52
1-8
Π4
18/3
19:00
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ4
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
58
ΝΙΚΗΤΗΣ Κ8
ΧΟΡΕΥΤΕΣ
57
9-16
Π5
16/3
14:30
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ1
OLYMPIC / BONOBO
43

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ5
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
64
9-16
Π6
20/3
20:30
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ2
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
49

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ6
THINK VILLA
30
9-16
Π7
17/3
11:00
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ3
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
55
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ7
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
53
9-16
Π8
17/3
12:45
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ4
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
57

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Κ8
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
51

ΘΕΣΕΙΣ
A
ΗΜ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ
1-4
Η1
24/3
15:30
ΝΙΚΗΤΗΣ Π1
ΙΑΤΡΟΙ
75
ΝΙΚΗΤΗΣ Π3
MACRON STORE
71
1-4
Η2
24/3
17:15
ΝΙΚΗΤΗΣ Π4
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
32
ΝΙΚΗΤΗΣ Π2
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
62
5-8
Η3
23/3
17:15
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π1
PLATANOS TOURS
32
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π3
ΟΙΩΝΟΣ/Κ.Α.Ρ.
37
5-8
Η4
24/3
13:45
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π4
ΧΟΡΕΥΤΕΣ
54
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π2
KLADOS TOURS
70
9-12
Η5
26/3
20:30
ΝΙΚΗΤΗΣ Π5
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
54
ΝΙΚΗΤΗΣ Π7
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
41
9-12
Η6
24/3
12:00
ΝΙΚΗΤΗΣ Π8
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
58
ΝΙΚΗΤΗΣ Π6
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
53
13-16
Η7
24/3
10:30
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π5
OLYMPIC / BONOBO
34

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π7
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
47
13-16
Η8
23/4
15:30
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π8
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
45
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π6
THINK VILLA
56

ΘΕΣΕΙΣ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ
14/4
19:00
ΝΙΚΗΤΗΣ Η1
ΙΑΤΡΟΙ
 61
ΝΗΚΗΤΗΣ Η2
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
83
14/4
17:15
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η1
MACRON STORE
54
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η2
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
49
5-6
6/4
18:45
ΝΙΚΗΤΗΣ Η3
ΟΙΩΝΟΣ/Κ.Α.Ρ.
48
ΝΙΚΗΤΗΣ Η4
KLADOS TOURS
50
7-8
7/4
15:30
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η3
PLATANOS TOURS
62
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η4
ΧΟΡΕΥΤΕΣ
52
9-10
6/4
17:00

ΝΙΚΗΤΗΣ Η5
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 
71
ΝΙΚΗΤΗΣ Η6
ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
67
11-12
7/4
13:45
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η5
ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ
34
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η6
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
48
13-14
6/4
15:15
ΝΙΚΗΤΗΣ Η7
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
23
ΝΙΚΗΤΗΣ Η8
THINK VILLA
46
15-16
7/4
12:00 
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η7
OLYMPIC / BONOBO
28
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η8
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
52