Μοναδική επίσημη ενημέρωση για το Εργασιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου

Κυριακή 7 Απριλίου 2019

Α2 Κατηγορίας Α' Ομίλου του 24ου Εργασιακού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου 2018-2019

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Α' Ομίλου 2018-2019
Βαθμολογία στην Α2 Κατηγορίας Α' Ομίλου του 24ου  Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης  Ρεθύμνου 2018-2019
Ομάδα
Βαθμολογία
Παιχν.
Επίθεση
Άμυνα
Διαφορά
1
PLATANOS TOURS
20
11
642
456
186
2
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
19
11
561
493
68
3
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
19
11
474
434
40
4
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18
11
564
486
78
5
ΙΑΤΡΟΙ
18
11
646
582
64
6
KLADOS TOURS
17
11
687
565
122
7
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
17
11
580
542
38
8
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
16
11
496
535
-39
9
ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
16
11
588
605
-17
10
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
15
11
497
522
-25
11
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ*
11
11
358
671
-313
12
ΡΑΨΩΔΙΑ
11
11
486
639
-153
* ΑΑ (20-0)

Πρόγραμμα Α2 Κατηγορίας Α' Ομίλου (2018-2019)
ΠΙΘΑΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΙΑΤΡΟΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
58 - 54
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟPLATANOS TOURS
47 - 65
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΑΨΩΔΙΑ
53 - 43
KLADOS TOURSΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
καν. 56-56
παρ. 60-64
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ
32 -82
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
30 - 24
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙΑΤΡΟΙ
54 - 48
ΡΑΨΩΔΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
43 - 62
PLATANOS TOURSKLADOS TOURS
44 - 36
ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
42 - 37
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
52 - 55
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
32 -29
ΙΑΤΡΟΙΡΑΨΩΔΙΑ
52 - 43
KLADOS TOURSΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
63 - 44
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΤΡΑΠΕΖΕΣ
42 - 33
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.PLATANOS TOURS
41 - 39
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
42 - 53
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
40 - 76
KLADOS TOURSΙΑΤΡΟΙ
70 - 61
ΤΡΑΠΕΖΕΣΡΑΨΩΔΙΑ
43 - 29
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
53 - 41
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
41 - 51
PLATANOS TOURSΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
81 - 20
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
34 - 41
ΙΑΤΡΟΙΤΡΑΠΕΖΕΣ
41 - 59
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.KLADOS TOURS
παρ. 58 - 52
ΡΑΨΩΔΙΑΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
49 - 51
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
43 - 70
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
55 - 57
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥPLATANOS TOURS
38 - 52
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΙΑΤΡΟΙ
καν. 47- 47
παρ. 55 - 58
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΤΡΑΠΕΖΕΣ
46 - 48
KLADOS TOURSΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
85 - 37
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΡΑΨΩΔΙΑ
62 - 49
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
47 - 51
PLATANOS TOURSΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
60 - 40
ΙΑΤΡΟΙΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
53 - 57
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
0 - 20 (ΑΑ)
ΤΡΑΠΕΖΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
54 - 39
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥKLADOS TOURS
50 - 66
ΡΑΨΩΔΙΑPLATANOS TOURS
42 - 72
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
69 - 43
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΙΑΤΡΟΙ
37 - 80
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
57 - 59
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
43 - 41
PLATANOS TOURSΤΡΑΠΕΖΕΣ
57 - 49
KLADOS TOURSΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
52 - 58
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΡΑΨΩΔΙΑ
62 - 54
ΙΑΤΡΟΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
80 - 54
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
59 - 33
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑPLATANOS TOURS
50 - 63
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
51 - 40
ΤΡΑΠΕΖΕΣΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
56 - 60
ΡΑΨΩΔΙΑKLADOS TOURS
46 - 77
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥΙΑΤΡΟΙ
52 - 63
PLATANOS TOURSΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
62 - 41
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
33 - 60
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
50 - 49
ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.ΡΑΨΩΔΙΑ
51 - 35
KLADOS TOURSΤΡΑΠΕΖΕΣ
63 - 69
ΙΑΤΡΟΙPLATANOS TOURS
52 - 47
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
46 - 33
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ
52 - 50
ΡΑΨΩΔΙΑΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
53 - 54
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑKLADOS TOURS
34 - 63
ΤΡΑΠΕΖΕΣΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.
29 - 40

http://www.konkuri.com/tournaments/22ba35f09a